מידע להורים

מידע להורים

להורי התלמידים שלום!


שירותי בריאות בבתי הספר ניתנים לתלמידי כיתות א'-ט' מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
אוכלוסיית התלמידים מצויה בגיל קריטי מבחינת ההתפתחות הגופנית, הקוגניטיבית והחברתית. בית הספר מהווה מסגרת מתאימה לביצוע פעילויות של קידום בריאות ומניעת מחלות, באמצעות שיתוף הפעולה בין צוות הבריאות לבין הצוות החינוכי.
השירות ניתן באמצעות צוות בריאות הכולל אחות, רופא ואנשי בריאות אחרים בהתאם לצורך.

 

• בתחילת השנה תקבלו טופס "הצהרת בריאות" מבית הספר. טופס זה נותן מידע חשוב לצוות על בריאות ילדכם לכן חשוב שתמלאו את כל הפרטים ותחזירו את הטופס המלא לבית הספר.
• הנכם  מתבקשים לשלוח את פנקס החיסונים עם קבלת ההודעה על מתן החיסון.
• אם יש לכם הסתייגות לביצוע הפעילויות, כולן או בחלקן, נבקשכם להודיע לצוות הבריאות בבית הספר מבעוד מועד.
• חשוב מאוד שתלמידים המופנים להמשך בירור מצבם הבריאותי ע"י צוות הבריאות בבית הספר,  יודיעו לצוות הרפואי על תוצאות הבירור.
• ניתן לברר במזכירות בית הספר את דרכי ההתקשרות עם אחות בית הספר.
• הנכם מוזמנים לפנות לאחות בית הספר  בכל שאלה או הצעה.

 

בברכת הצלחה בלימודים וקידום הבריאות
שירותי בריאות התלמיד

תפקידי האחות והצוות הרב מקצועי בבית הספר

טבלת פעילויות שנתית

בדיקות סינון (סקר)

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד